زنگ بیمه توسط بیمه اتکائی آوای پارس نواخته شد ...ادامه
بیمه پارسیان همچنان در سطح یک توانگری مالی صنعت بیمه ...ادامه
طرح لیام زندگی بیمه پارسیان روانه بازار شد ...ادامه
تقدیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بانک پارسیان در حوزه اشتغال ...ادامه
رونمایی از سامانه معاملات بر خط اختصاصی "پاتریس" کارگزاری پارسیان ...ادامه

گروه مالی پارسیان