برگزاری دوره آموزش رفتار سازمانی در گروه مالی ...ادامه
درج نماد بیمه اتکایی آوای پارس در بازار پایه فرابورس ...ادامه
صدور پروانه فعالیت شرکت بیمه اتکایی آوای پارس ...ادامه
افتتاح ششمین مدرسه بیمه پارسیان در استان کهگیلویه و بویراحمد ...ادامه
بیمه سهام "وپارس" توسط صندوق بازارگردانی امید لوتوس پارسیان ...ادامه

گروه مالی پارسیان