مجمع موسس شرکت بیمه اتکایی آوای پارس برگزار شد ...ادامه
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بیمه پارسیان ...ادامه
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان ...ادامه
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لیزینگ پارسیان ...ادامه

گروه مالی پارسیان