اخبار

انجام پذیره نویسی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس

پذیره نویسی شرکت بیمه اتکایی آوای پارس در تاریخ 1400/08/08 به قیمت پذیره نویسی هر واحد 70 تومان و ارزش اسمی 100تومان صورت پذیرفت این در حالیست که حداکثر سهم حقیقی ها و حقوقی ها به ترتیب100 هزار و 1میلیون سهم بود. شایان ذکر است سرمایه اولیه شرکت 5.000 میلیارد ریال مشتمل بر 5.000 میلیون سهم عادی یک هزار ریالی که3.500 میلیارد ریال آن معادل 70 درصد توسط موسسین تعهد و 70 درصد آن نقداً پرداخت گردید و 1.500 میلیارد ریال معادل 30 درصد آن توسط پذیره‌نویسان تعهد و  70 درصد آن نیز نقداً پرداخت گردید. با اتمام فرآیند پذیره نویسی، اقدامات قانونی لازم جهت ثبت شرکت  توسط مجمع عمومی موسسین درحال انجام است.
۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۲۹
|
تعداد بازدید : ۷۸۶
کد خبر : ۵۹