سهامداران

 

سهامداران

حقوقی درصد
 بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) ۹۹
 شرکت تامین اندیش پارس (سهامی خاص) زیر یک درصد
 شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین (سهامی خاص)  زیر یک درصد
 شرکت خدمات مشاور خرد پیروز (سهامی خاص)  زیر یک درصد
 گروه صنایع فولاد صبح پارسیان (شرکت سهامی خاص)  زیر یک درصد
گروه داده پردازی پارسیان (شرکت سهامی خاص) 
 زیر یک درصد
 کل  ۱۰۰