مدیران ارشد

مدیرعامل 

 

عکس پروفایل

حمیدرضا رفیعی

مدیرعامل

 

 

معاونین

 

عکس پروفایل

مصطفی شهریاری

معاون مالی - اداری

 

عکس پروفایل

عبدالحسین صادقی

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

 

 

 

مدیران

 

عکس پروفایل

علیرضا دهقان منشادی

مدیر سرمایه‌گذاری 

عکس پروفایل

جواد مقدم

 مدیر بودجه و گزارشات

 

عکس پروفایل

محسن مشایخی

مدیر امور مجامع و نظارت بر شرکت‌ها

عکس پروفایل

سجاد خالقی

مدیر مالی

 

عکس پروفایل

 مجتبی فرد حسینی

مدیر اداری و پشتیبانی

عکس پروفایل

 

مدیر روابط عمومی و آموزش