مدیران ارشد

مدیرعامل 

 

عکس پروفایل

حمیدرضا رفیعی

مدیرعامل

 

 

معاونین

 

عکس پروفایل

مصطفی شهریاری

معاون مالی - اداری

 

عکس پروفایل

عبدالحسین صادقی

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

 

 

 

مدیران

 

 

عکس پروفایل

مهدی اشعریون قمی‌زاده

مدیر مالی

عکس پروفایل

جواد مقدم

 مدیر بودجه و گزارشات

عکس پروفایل

محسن مشایخی

مدیر امور مجامع و نظارت بر شرکت‌ها

عکس پروفایل

علیرضا دهقان منشادی

مدیر سرمایه‌گذاری