مدیران ارشد

مدیرعامل 

 

 

 عکس پروفایل

 

 

حمیدرضا رفیعی

مدیرعامل

 

معاونین

 

 

 

عکس پروفایل

 

محمدحسین رمضانی فوکلائی

معاون مالی - اداری

 

 

عکس پروفایل

 

عبدالحسین صادقی

معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها

 

 

 

مدیران

 

 

عکس پروفایل

 

مهدی اشعریون قمی‌زاده

مدیر مالی

 

عکس پروفایل

 

جواد مقدم

مدیر بودجه و گزارشات

 

 

عکس پروفایل

 

علیرضا دهقان منشادی

سرپرست سرمایه‌گذاری

 

 

عکس پروفایل

 

محسن مشایخی

مدیر امور مجامع و نظارت بر شرکت‌ها