اطلاعات شرکت

خدمات مشاورخردپیروز

علی سعادت

۲۱۶۱۸۴

ارائه خدمات ارزشگذاری اموال و املاک

اطلاعات تماس

۰۲۱-۴۰۸۸۰۱۷۳ - ۵

۰۲۱-۴۰۸۸۰۱۷۲

ایران, تهران, شهرک قدس – خیابان شهید ابراهیم شریفی (خوردین) – تقاطع خیابان مدیریت – مجتمع تجاری اداری رویال – طبقه نهم - واحد ۹۰۳ - کدپستی : ۱۴۶۵۹۵۵۴۹۲

۱۶ مرداد ۱۳۹۸

اطلاعات بیشتر
شرکت خدمات مشاور خرد پیروز  در تاریخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره ۲۱۶۱۸۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت عبارت است از : 
• انجام خدمات مشاوره، مطالعه و مدیریت در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و جمع آوری و تحلیل داده ها و تبدیل آن به اطلاعات و تبدیل اطلاعات به دانش توسعه در سطح ملی، منطقهای و بنگاهی با طراحی سیستم و تأمین نرم افزار و سخت افزار.
• انجام سرمایه گذاری و مشارکت با طرف های داخلی و خارجی و ایجاد نمایندگی و همکاری با شرکت در زمینه موارد فوق الذکر انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی در ارتباط با سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی.
• انجام امور ارزیابی املاک، پروژه های موضوع تسهیلات، مشارکت و یا سرمایه گذاری بانک های خصوصی و دولتی. 
• تهیه گزارش های اطلاعات اعتباری متقاضیان تسهیلات از سیستم بانکی . 
• نظارت مالی و فنی بر پروژه ها 

سرمایه شرکت در حال حاضر ۵ میلیارد ریال می باشد.

 

خدمات:
۱- ارزیابی اموال منقول و غیر منقول مشتریان بانک پارسیان 
۲- تهیه گزارشات اطلاعات اعتباری
۳- نظارت مالی و فنی بر طرحها
۴- تهیه گزارشات طرح توجیهی

 

سهامداران

حقوقیدرصد
گروه مالی پارسیان ۱۰۰
سایر-
 کل  ۱۰۰

 

اعضای هیئت مدیره

اعضای حقوقی
 نماینده  سمت  عضویت
صبا تامین پارسیانبهزاد خواجه نصیری
رئیس هیئت مدیرهغیرموظف
تامین اندیش پارس
سعید زاغرینائب رئیس هیئت مدیره غیرموظف
لیزینگ پارسیانمحمدامین زکی زادهعضو هیئت مدیرهغیرموظف 
خدمات بیمه ای امین پارسیان
هادی نوریعضو هیئت مدیره غیرموظف
گروه مالی پارسیان 
علی سعادتعضو هیئت مدیره و مدیرعامل  موظف