اطلاعات شرکت

بیمه اتکایی آوای پارس

مجید بنویدی

۶۰۱۳۱۹

قبول بیمه های اتکائی شامل اتکائی مجدد در کلیه رشته های بیمه از موسسات بیمه داخلی و خارجی بر اساس پروانه فعالیت

اطلاعات تماس

۰۲۱-۸۶۱۲۱۱۴۲-۸۶۱۲۱۸۶۶

۰۲۱-۸۸۷۵۳۴۱۵

ایران, تهران, تهران بزرگ, ایران، تهران، خیابان بهشتی، خیابان سهند، نبش کوچه کوروش، پلاک 8 کدپستی : ۱۵۵۹۷۳۴۹۱۳

۲۵ آبان ۱۴۰۱